Bệnh viện 1500 giường tại Thủ Dầu Một là bệnh viện đa khoa lớn nhất của Bình Dương, dự án này hiện đã đi vào giai đoạn nước rút và tiến độ được đẩy nhanh với mong muốn của Tỉnh BD là đưa vào hoạt động năm 2022, một trong những tiêu chí quan trọng về Y Tế của Tỉnh để chuẩn bị cho kế hoạch lên Thành phố trực thuộc Trung Ương của Tỉnh này.

Công ty TNHH MTV TV THANH HƯNG hân hạnh là nhà thầu cung cấp và lắp đặt hệ nhôm kính cho Bệnh viện 1500 giường Bình Dương với tiến độ hoàn thành vào năm 2022.

 

—————————–

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Điện thoại : 02703.822337
Fax: 02703.837107

Email:  nhomkinh.nt@gmail.com