CÔNG TY TNHH MTV TV THANH HƯNG
Ông Nguyễn Đức Thanh(Giám đốc)

Số 43- Đường 30/4- Phường 1- TPVL – Vĩnh Long

Tel 02703.822337 | FAX 02703.837107
EMAIL nhomkinh.nt@gmail.com

Giờ làm việc

Thứ 2– Thứ 6              8:00am – 5:00pm

Thứ 7                            8:00am – 12.30pm