Với đội ngũ kỹ sư, cán bộ kỹ thuật giỏi, có nhiều kinh nghiệm, công nhân lành

nghề, trang thiết bị hiện đại đáp ứng thị trường xây dựng trong nước. Trong

những năm qua Công ty đã thực hiện thi công xây dựng và cung cấp vật liệu,

thiết bị nhiều dự án khác nhau luôn được các Chủ đầu tư đánh giá cao về chất

lượng và tiến độ.

Tham gia với chúng tôi!

Chúng tôi đang tìm kiếm các cá nhân tự thúc đẩy để
tham gia với chúng tôi và phát triển tiềm năng của bạn khi công ty phát triển.

HIỆN TẠI KHÔNG CÓ VACANCIES JOB

Trách nhiệm:

Yêu cầu:

Ứng viên quan tâm được mời viết vào: nhomkinh.nt@gmail.com
Ứng viên sẽ được thông báo. Cảm ơn bạn đã áp dụng.