*Tính toán kiểm tra:
– Tính kiểm tra độ biến dạng của thanh nhôm dưới tác động của áp lực gió theo tiêu chuẩn BS 8118-P1.
– Kiểm tra phân tích độ biến dạng và độ bền khung nhôm bằng các phần mềm kết cấu (SAP-2000, STADD PRO).
– Tính kiểm tra độ biến dạng của kính (ASTM E1300-04, AS 1288-2006) và tấm ốp kim loại dưới tác dụng của áp lực gió.
– Phân tích khả năng chịu lực của kính và tấm kim loại bằng phương pháp phần tử hữu hạn (SAFE, SAP-2000).
– Tính kiểm tra độ bền cơ học của vật liệu nhôm và kính theo các tiêu chuẩn trong nước.