Vừa qua, các đại diện tập đoàn nhôm Huyndai và nhôm kính NT – NT Window đã có cuộc tham quan tại công trường của các dự án Bệnh viện đa khoa Bình Dương 1500 giường và Trường Đại học Việt Đức.

Thông tin các dự án: