Địa điểm:

THỦ ĐÔ PHNOM PENH

Loại công trình: Sân Bay

  • Phạm vi công việc: Thi công

Nhôm kính, vách kính, lan can

cầu thang bộ Thời gian hoàn

thành: năm 2016

Chủ đầu tư:

Chính phủ Campuchia

(Tổng thầu Pháp)

Giá trị hợp đồng

1.2 tr USD